nedelja, 16 jun 2024 07:52

U Somboru dva nova gradska konkursa: stari i umetnički zanati i razvoj ženskog preduzetništva

Gradsko veće grada Sombora održalo je juče 214. sednicu na čijem dnevnom redu se našlo 10 tačaka.

Između ostalog, usvojen je Predlog za raspisivanje Javnog konkursa za sufinansiranje projektnih aktivnosti od značaja za unapređenje i razvoj starih i umetničkih zanata na teritoriji grada Sombora. Pravo učešća na Javnom konkursu imaju učesnici koji ispunjavaju sledeće uslove: da su upisani u registar Agencije za privredne registre ili drugi nadležni registar, kao i da imaju sedište odnosno registrovan ogranak na teritoriji grada Sombora, da poseduju sertifikat, da nisu nelikvidni, da nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije, da su registrovani pre 1. januara 2024. godine i da obavljaju poslove sadržane u Pravilniku o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata.

Takođe, usvojen je i Predlog za raspisivanje Javnog konkursa za sufinansiranje projektnih aktivnosti od značaja za unapređenje i razvoj ženskog preduzetništva na teritoriji Grada. Pravo učešća imaju učesnici koji ispunjavaju sledeće uslove: da su upisani u registar Agencije za privredne registre ili drugi nadležni registar, kao i da imaju sedište odnosno registrovani ogranak na teritoriji grada Sombora, osnivač i zakonski zastupnik žena, da nisu nelikvidni, da nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije i da su registrovani pre 1. januara 2024. godine.

Na 214. sednici, Gradsko veće je prihvatilo ponudu JKP „Čistoća“ Sombor za sanaciju divljih deponija na poljoprivrednom zemljištu na katastarskim opštinama Gakovo i Sombor 2.

Slobodno vreme

Lifestyle

Kome se obraćamo ukoliko imamo primedbe na ponašanje lekara i sestara? Da li u domovima zdravlja u Srbiji postoji zašti...

Disclaimer I

Sve informacije na ovoj veb stranici objavljuju se u dobroj nameri i samo u opšte informativne svrhe. Veb stranica sombor.info ne daje nikakve garancije o potpunosti, pouzdanosti ili tačnosti objavljenih informacija. Svaka radnja koju preduzmete u vezi sa informacijama koje pronađete na ovoj veb stranici je na vaš sopstveni rizik i vlasnik sajta neće biti odgovoran za bilo kakve nastale gubitke i/ili štetu.

Disclaimer II

Materijal preuzet sa interneta smatra se javno dostupnim osim ako nije drugačije navedeno. U slučaju da postoji problem ili greška u vezi sa autorskim pravima na određenom materijalu, kršenje autorskih prava je učinjeno nenamerno.

Nakon predstavljanja dokaza o autorskim pravima, sporni materijal će odmah biti uklonjen sa sajta.