sreda, 29 novembar 2023 09:21

Grad Sombor će sufinansirati projekat uvođenјa gasa u vrtić „Pčelica“ u Čonoplji

Gradsko veće grada Sombora održalo je 181. sednicu na čijem dnevnom redu se našlo 8. tačaka.

Na sednici je utvrđen Predlog odluke o donošenju Plana detalјne regulacije ulica Blagoja Parovića, Sime Šolaje, Miodraga Petrovića Čkalјe, Dinarske, Dinarske – Jug Nova 2, Majora Tepića i Svetog Nikole u Somboru. Nacrt Plana detalјne regulacije navedenih ulica izrađen je od strane JKP „Prostor“ Sombor, a cilј izrade Plana je definisanje javne površine saobraćajnica i smeštaja potrebne infrastrukture i zelenila.

Pored toga, Gradsko veće je utvrdilo i Predlog odluke o donošenju Plana detalјne regulacije Bloka 54 u Somboru. Nacrt Plana detalјne regulacije Bloka 54 takođe je izradio JKP „Prostor“ Sombor, a cilј izrade Plana je plansko definisanje novih javnih površina – uličnih koridora, definisanje pravila uređenja i građenja za javne i ostale površine u predmetnom obuhvatu, a u skladu sa potrebama korisnika prostora.

Na 181. sednici, data je saglasnost na Odluku Sportskog centra „Soko“ Sombor za cene za Spa centar na zatvorenom gradskom bazenu. Prema navedenom cenovniku, građani će moći da koriste spa i velnes po ceni od 1.000 dinara radnim danima, a vikendom će plaćati 1.200 dinara. Zakup privatnih termina će koštati 5.000 dinara za do 5 osoba, a tu će biti i druge usluge, odobrene ovim cenovnikom.

Gradsko veće je, takođe, prihvatilo ponudu JKP „Čistoća“ Sombor za sanaciju divlјe deponije u naselјenom mestu Gakovo. Stručni nadzor nad izvođenjem radova na uklanjanju divlјe deponije vršiće Odelјenje za komunalne delatnosti, imovinsko pravne i stambene poslove Gradske uprave Grada Sombora.

Takođe, članovi Gradskog veća su odobrili Predlog zaklјučka u vezi sa sufinansiranjem projekta za uvođenje gasnih instalacija u objekat vrtića „Pčelica“ u Čonoplјi, kako bi grejanje u ovom objektu bilo efikasnije i ekološki prihvatlјivije od dosadašnjeg.

Slobodno vreme

Lifestyle

S obzirom da ulazimo u prolećnu sezonu, gde temperature postepeno rastu, raste i aktivnost miševa i pacova koji traže me...

Disclaimer I

Sve informacije na ovoj veb stranici objavljuju se u dobroj nameri i samo u opšte informativne svrhe. Veb stranica sombor.info ne daje nikakve garancije o potpunosti, pouzdanosti ili tačnosti objavljenih informacija. Svaka radnja koju preduzmete u vezi sa informacijama koje pronađete na ovoj veb stranici je na vaš sopstveni rizik i vlasnik sajta neće biti odgovoran za bilo kakve nastale gubitke i/ili štetu.

Disclaimer II

Materijal preuzet sa interneta smatra se javno dostupnim osim ako nije drugačije navedeno. U slučaju da postoji problem ili greška u vezi sa autorskim pravima na određenom materijalu, kršenje autorskih prava je učinjeno nenamerno.

Nakon predstavljanja dokaza o autorskim pravima, sporni materijal će odmah biti uklonjen sa sajta.