"Nikada nije prerano da počnete da štedite za starost"! Privatna penzija: Odakle krenuti, kako uplaćivati i na šta paziti

Tržište rada je tokom poslednjih godina doživelo korenite promene, a jedna od ključnih stvari koja se desila jeste lagani nestanak dugoročnih poslovnih pozicija u korist kratkih ugovora. To povlači pitanje od čega će se živeti u starosti ako ne uspemo da stignemo do starosne penzije. Zbog toga su privatne penzije sve više u žiži interesovanja radno sposobne populacije, a mi smo istražili kako postati član nekog dobrovoljnog penzionog fonda, koje su prednosti ali rizici ako uplaćujete sami sebi doprinose.

Ugovori koji se sada daju su mahom na određeno vreme, a čini se da samo srećnici imaju šansu za takozvani "ugovor za stalno", što su nam potvrdili rezultati ankete "Mladi i penzije", koju je ranije sproveo "Blic Biznis". Mladi ljudi se, sve više vezuju za "frilensing", odnosno digitalne tehnologije i IT svet, gde mnoštvo kompanija nudi pregršt stalno otvorenih pozicija, pa oni često idu samo za što većom zaradom. Isto tako, kažu da razmišljaju i o privatnom biznisu jer smatraju da će na taj način najbolje obezbediti primanja za stare dane.

Pitanje privatnih penzija u Srbiji reguliše Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima iz 2005. godine. Izmene ovog Zakona su usvojene 2011. godine. Prema NBS, najvažnije izmene odnose se na to da je starosna granica za početak povlačenja sredstava sa individualnog računa sa 53 godine pomerena na 58, a mogućnost povlačenja sredstava jednokratnom isplatom ograničena je na 30% ukupnog iznosa, dok se ostatak isplaćuje na neki od ostalih propisanih načina.

Prvi korak ka privatnim penzijama

Da biste obezbedili privatnu penziju, neophodno je da postanete član nekog od postojećih dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji. Iz NBS savetuju da se dobro raspitate o svakom fondu, uslovima i isplatama koje nude. Dobra informisanost će vam obezbediti i bolja primanja kasnije u starosti.

Kada izaberete fond u koji želite da se učlanite, potrebno je prvo da potpišete ugovor o članstvu. Ugovor sadrži podatke o članu, društvu za upravljanje fondom, obvezniku uplate i fondu (tipski ugovor).

Kako funkcionišu privatni penzioni fondovi?

Sredstva na vašem računu, koja akumulirate za budućnost preko određenog penzionog fonda, uvećavaju se uplatom doprinosa i prihodom od investiranja tog fonda.

Uplaćena sredstva investiraju se u hartije od vrednosti izdavalaca s visokim kreditnim rejtingom, a ostvarena dobit redovno pripisuje na vaš račun.

Dobrovoljni penzijski fondovi su vrlo slični ostalim investicijama, a NBS izdvaja nekoliko specifičnih pravila svakog fonda:

sredstva možete uplaćivati i vi i vaš poslodavac,
možete ostvariti poreske olakšice na doprinose koje uplaćujete,
vaša privatna penzija ne zavisi od dužine radnog staža, već od redovnosti uplata, dužine perioda u kome vršite uplate i načina na koji se ta sredstva investiraju,
ukoliko ne možete da vršite redovne uplate, to neće biti razlog da izgubite do tada akumulirana sredstva.

Šta su investicione jedinice?

Uplatom doprinosa u fond kupujete investicione jedinice. Vrednost investicione jedinice menja se u zavisnosti od kretanja cena hartija od vrednosti i druge imovine u koju su uložena sredstva fonda.

Iznos svojih sredstava u fondu možete izračunati tako što ćete broj investicionih jedinica na vašem računu pomnožiti s vrednošću investicione jedinice tog fonda u određenom danu.

Kako izabrati penzioni fond?

Vaša primanja svakako određuju i količinu novca koju možete odvajati svakog meseca u ove svrhe, a da to ne ošteti vaš kućni budžet. Ipak, kada je o samom izboru fonda reč, odlučujući faktor bi trebalo da bude visina naknada koje plaćate za usluge društva za upravljanje.

Postoje dve vrste naknada:

naknada za doprinose
naknada za upravljanje

Naknada za doprinose se uplaćuje prilikom uplate penzijskih doprinosa i obračunava se kao procenat vrednosti izvršenih uplata koji utvrdi društvo za upravljanje.

Naknada za upravljanje se naplaćuje iz imovine fonda i može iznositi do 1,25 odsto vrednosti imovine fonda na godišnjem nivou. Obračunava se svaki dan i uračunata je u vrednost investicione jedinice.

Finansijski stručnjaci kažu da je važno da uzmete sa rezervom primere iznosa penzija koji vam mogu biti prikazani od strane penzionog fonda u prvi mah i dobro ispitajte koliki su prinosi i naknade korišćeni u računici i razmislite da li vam deluju realno.

NBS još savetuje da ponuđeni prospekt obavezno pročitate pre nego što potpišete ugovor o članstvu, "jer potpisivanjem ugovora potpisujete i izjavu da u potpunosti razumete prospekt fonda, kao i naknade koje se naplaćuju“.

Kada počinje isplata privatnih penzija?

Novac, odnosno sredstva koja se uplaćivali na ovaj način, možete povući kada ispunite Zakonom propisanu starosnu granicu, najkasnije s navršenih 70 godina. Sredstva možete povući i pre predviđene granice, ali samo u slučaju trajne nesposobnosti za rad.

Nakon povlačenja sredstava imate mogućnost da:

dobijate redovne isplate iz fonda dok ne potrošite ušteđena sredstva,
prenesete svoja sredstva u društvo za osiguranje i obezbedite sebi doživotnu dodatnu penziju,
povučete sredstva jednokratnom isplatom, ili
kombinujete načine isplate sredstava.
Kome pripada penzija u slučaju smrti člana fonda?

U slučaju smrti člana fonda, sredstva se prenose licu koje je prethodno za to određeno, a ukoliko takvo lice nije određeno, postupa se u skladu sa zakonom koji reguliše nasleđivanje.

Izvor: Blic

Lifestyle

Nikola Tesla, jedan od najplodnijih i najkreativnijih umova koje je čovečanstvo ikada imalo, ostavio je neizbrisiv trag ...

Disclaimer I

Sve informacije na ovoj veb stranici objavljuju se u dobroj nameri i samo u opšte informativne svrhe. Veb stranica sombor.info ne daje nikakve garancije o potpunosti, pouzdanosti ili tačnosti objavljenih informacija. Svaka radnja koju preduzmete u vezi sa informacijama koje pronađete na ovoj veb stranici je na vaš sopstveni rizik i vlasnik sajta neće biti odgovoran za bilo kakve nastale gubitke i/ili štetu.

Disclaimer II

Materijal preuzet sa interneta smatra se javno dostupnim osim ako nije drugačije navedeno. U slučaju da postoji problem ili greška u vezi sa autorskim pravima na određenom materijalu, kršenje autorskih prava je učinjeno nenamerno.

Nakon predstavljanja dokaza o autorskim pravima, sporni materijal će odmah biti uklonjen sa sajta.