petak, 03 decembar 2021 07:49

Otvoren poziv za predloge članova za Savet za mlade opštine Odžaci

Komisija za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose opštine Odžaci, pokrenula je postupak za izbor članova Saveta za mlade opštine Odžaci.

Predlog za članove Saveta mogu dostaviti sve odborničke grupe, mesne zajednice, udruženja građana, omladinske organizacije i udruženja, škole i druge javne službe.

Najmanje polovinu članova Saveta činiće mladi uzrasta od 15 do 30 godina, koji su aktivnostima i postupcima afirmisali pozitivnu ulogu i značaj mladih u lokalnoj zajednici, odnosno koji su dobitnici školske, fakultetske, naučne ili druge nagrade od značaja za mlade, dok će drugu polovinu činiti članovi koji poseduju višegodišnje iskustvo u radu sa problemima mladih, imaju dokazanu stručnost, ili su aktivno učestvovali u većem broju aktivnosti od važnosti za mlade.

Skupština opštine će nakon prijava izabrati članove Saveta, vodeći računa o ravnopravnosti polova, i zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina čiji je jezik u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Odžaci. Predsednik i članovi Saveta za mlade biraju se na period od četiri godine, a po isteku mandata mogu biti ponovo izabrani.

Predlozi za članove Saveta za mlade opštine Odžaci se podnose na pisarnici Opštinske uprave Odžaci, ili putem pošte, na adresu Skupštine opštine Odžaci sa naznakom “Predlozi za članove Saveta za mlade opštine Odžaci“, sa napomenom “Ne otvarati”. Rok za podnošenje predloga je 09.12.2021. godine.

izvor:025info.rs

 

Kutak za roditelje

Šta ćete danas kuvati?

Saveti šefova kuhinje

Neodoljivi deserti