petak, 19 februar 2021 06:08

Zakazana 8. sednica Skupštine opštine Odžaci

8. sednica Skupštine opštine Odžaci održati će se u velikoj sali Sportskog centra Odžaci, 23. februara 2021. godine sa početkom u 12 časova.

Za sednicu je predložen sledeći

DNEVNI RED

Predlog Zaključka o usvajanju Izveštaja o radu Narodne biblioteke „Branko Radičević“ sa muzejskom jedinicom sa planiranim zadacima za 2020. godinu i analiza ostvarenja,
Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Narodne biblioteke „Branko Radičević“ i muzejske jedinice za 2021. godinu,
Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Godišnji program rada i plan promotivnih aktivnosti Turističke organizacije opštine Odžaci za 2021. godinu,
Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Usluga“ Odžaci za 2021. godinu,
Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Kosta Stamenković“ Srpski Miletić.