četvrtak, 25 novembar 2021 06:19

PROJEKAT CINEMA – PODRŠKA KREATIVNIM INDUSTRIJAMA GRADA SOMBORA

Grad Sombor sa projektnim partnerima iz zemalja Dunavskog sliva učestvuje u realizaciji  projekta „CREATIVE INDUSTRIES FOR NEW URBAN ECONOMIES IN THE DANUBE REGION – CINEMA“ („Uloga kreativnih industrija u novoj urbanoj privredi u Dunavskom regionu“, akronim CINEMA). Projektni konzorcijum čini 22 partnera i to lokalnih samouprava, privrednih komora, organizacija civilnog sektora i obrazovnih institucija iz Nemačke, Austrije, Slovenije, Slovačke, Srbije, Rumunije, Bugarske i Moldavije. Iz Srbije zastupljeni su Grad Sombor i Regionalna razvojna agencija Bačka kao punopravni partneri i Grad Novi Sad kao pridruženi partner.

U sklopu projekta CINEMA planira se osnivanje jednog centra za kreativne industrije sa sedištem u Somboru, dok će drugi projektni partneri otvoriti kreativne centre u svojim zemljama.

Projekat CINEMA će podići kapacitete svih uključenih strana, sa ciljem da se u celini podignu lokalni kapaciteti za inovacije u kreativnim industrijama. Ovo će biti postignuto kroz tzv. „pilot lokacije“, od kojih se jedna nalazi u centru Sombora.

Kao jedan vid podrške kreativnim industrijama, Grad Sombor je uspostavio online biblioteku sa finansijskim i pravnim informacijama koje mogu biti od koristi kreativnim industrijama, kao i sa informacijama o edukacijama i treninzima.

 

 

 

Šta ćete danas kuvati?

Saveti šefova kuhinje

Neodoljivi deserti

  • Kinder toblerone

    Deserti 26. 11. 2021.

    Kinder toblerone Za kinder toblerone masa je ista kao kod rafaelo kuglice do dodavanja kokosa. Izuzimamo ga i dodajemo čokoladu. Divan ukus, drugačiji od[…]

    Read more...