četvrtak, 01 april 2021 08:12

Apel poljoprivrednicima da prestanu da uzurpiraju atarske puteve

Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine objavilo je saopštenje povodom učestale uzurpacije – odoravanja atarskih puteva koji su u javnoj svojini Grada Sombora.

Nakon pregleda stanja atarskih puteva, nadležno odeljenje pokrenuće postupke za kolčenje uzurpiranih puteva na terenu i potom za izradu skica ovlašćenoj geodetskoj organizaciji u skladu sa projektom atarskog puta koji se nalazi u RGZ Službi za katastar nepokretnosti Sombor, a licima koja su izvršila uzurpaciju predmetnog atarskog puta biće izdat prekršajni nalog za učinjeni prekršaj.

Pre izdavanja naloga za kolčenje atarskog puta na terenu, o istom će se obavestiti mesna zajednica na čijoj teritoriji se nalazi predmetni atarski put, kao i poljočuvari radi upoznavanja građana o danu i vremenu kolčenja konkretnog atarskog puta na njihovoj teritoriji. Obaveštenje će biti objavljeno i na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Sombora.