utorak, 12 januar 2021 07:29

Obaveštenje roditeljima budućih đaka prvaka o pravu na izbor osnovne škole na teritoriji grada Sombora za školsku 2021/2022. godinu

Poštovani roditelji dece rođene od 1.3.2014. do 1.3.2015. godine obaveštavamo Vas, da u skladu sa odredbama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, možete da izaberete osnovnu školu na teritoriji Grada Sombora u kojoj želite da Vam dete pohađa osnovno obrazovanje i vaspitanje, bez obzira na određeno upisno područije škola utvrđeno Odlukom o određivanju područja osnovnih škola na teritoriji grada Sombora.

Ukoliko želite da iskoristite navedeno pravo i upišete dete u školu koja Vam ne pripada po mestu prebivališta, molimo da podnesete Zahtev izabranoj školi najkasnije do 1.2.2021. godine.

Škola je dužna da obavesti roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika o odluci po njegovom zahtevu za upis deteta van područja škole do 30. aprila tekuće kalendarske godine u kojoj se vrši upis, nakon sagledavanja raspoloživih kapaciteta, a u skladu sa prostornim, kadrovskim i finansijskim mogućnostima škole.

Obaveštenje o početku i načinu evidentiranja dece za polazak u 1. razred osnovne škole za školsku 2021/2022. godinu, u okvirima upisnih područja škola, biće naknadno objavljeno.

Uvid u upisna područija škola, tj. Odluku o određivanju područja osnovnih škola na teritoriji grada Sombora možete da izvršite ovde