Somborske vesti

U Somboru održana ekspertska radionica EU stručnjaka u oblasti javnih nabavki

Sombor je prvi od tri grada u kome je održan jednodnevni seminar, odnosno Ekspertska poseta/radionica EU stručnjaka u oblasti javnih nabavki za predstavnike lokalne samouprave kao i javnih preduzeća i institucija čiji je osnivač lokalna samouprava.

Naime, Evropska komisija kroz instrument podrške pod nazivom „TAIX – Technical Assistance and Information Exchange Instrument“ organizuje ekspertsku misiju kroz koju će EU stručnjak iz oblasti javnih nabavki posetiti 3 odabrane lokalne samouprave (Sombor, Novi Sad i Subotica) sa ciljem davanja saveta i prenošenja prakse i iskustava EU u upravljanju javnim nabavkama, internoj organizaciji i razvoju ljudskih resursa za obavljanje poslova javnih nabavki. Cilj predstojeće posete jeste da doprinese unapređenju upravljanja javnim nabavkama i sprovođenju relevantnog zakonodavstva na lokalnom nivou a sve u procesu usklađivanja sa pravnim tekovinama EU.

Otvarajući ovu radionicu Helena Roksandić Musulin, načelnica gradske uprave grada Sombora, istakla je da javne nabavke predstavljaju važnu komponentu svake savremene ekonomije.

„Efikasan sistem javnih nabavki je neophodan za ostvarivanje ciljeva slobodnog tržišta i obezbeđivanje uslova tržišnog nadmetanja. Sistem javnih nabavki počiva na principima transparentnosti, jednakog tretmana, slobodi tržišnog nadmetanja i nediskriminaciji, a kako bi bilo obezbeđeno funkcionisanje sistema javnih nabavki neophodni su adekvatni administrativni kapaciteti za njihovo sprovođenje kojima se obezbeđuje delotvorno sprovođenje pravila o nabavkama.“ istakla je Helena Roksandić Musulin i dodala „Iskreno se nadam da će ova radionica unaprediti upravljanje javnim nabavkama i sprovođenje relevantnog zakonodavstva u gradu Somboru.“

Još vesti iz kategorije...

Top