Sombor nabavio 65 projektila protiv grada

Kao i prethodnih godina, somborska lokalna samouprava se potrudila da ovdašnji poljoprivrednici nešto mirnije čekaju očekivane pljuskove, koji su često praćeni i gradonosnim oblacima, što predstavlja ozbiljnu pretnju ne samo prinosima već i ekonomskoj stabilnosti onih koji žive od poljoprivrede.

Naime, nakon raspisane javne nabavke Grad Sombor je izabrao „Trajal korporaciju“ iz Kruševca kao dobavljača 65 protivgradnih raketa.

Kako prenosi zvanični gradski sajt procenjena vrednost javne nabavke male vrednosti je bila 2,5 miliona dinara, a kao jedina je prihvaćena ponuda „Trajala“ od 2,73 miliona dinara sa uračunatim porezom na dodatnu vrednost. Čuvena srpska kompanija, koja u svom proizvodnom programu ima i proizvodnju protivgradnih raketa, obavezala se da će projektile isporučiti u Radarski centar Bajša, koji „pokriva“, pored Sombora i područje cele Zapadne Bačke, u roku od maksimalno pet kalendarskih dana, po potpisivanju ugovora.

Po svojim karakteristikama navedenim u specifikaciji proizvoda 65 novonabavljenih protivgradnih raketa za potrebe Sombora su vertikalnog dometa od 7.300 do 7.900 metara, pri čemu nose 400 grama reagensa na bazi srebro-jodida (AgJ). Ugovor će sadržati i garanciju ponuđača u vezi sa kvalitetom isporučenih raketa, tako da procenat neispravnosti tokom eksploatacionog perioda ne sme biti veći od dva odsto utrošenih raketa. Ugovorom je predviđeno da na teret dobavljača pada i materijalna i nematerijalna šteta naneta trećim fizičkim i pravnim licima, kao i šteta na lanserima i objektima unutar sistema odbrane od grada, nastala neispravnošću - laganjem protivgradnih raketa, koja su posledica proizvodno - tehnološke greške. Dobavljač po prijemu obaveštenja o nastanku materijalne štete obaveštava naručioca o slanju svog predstavnika na mesto nastanka štete, radi zajedničke procene, na osnovu koje dobavljač vrši nadoknadu, direktno oštećenom licu.

Postojeće 22 protivgradne stanice sistema Republičkog hidrometeorološkog zavoda, štite područje Sombora, sa oko 102.000 hektara obradivih površina, što ovu varoš stavlja na drugo mesto u Vojvodini, nakon Zrenjanina. Međutim, kako se nalazi na tromeđi Srbije, Mađarske i Hrvatske, usled pravila koja moraju da važe u pograničnim područjima, nemali deo plodnog zemljišta se nalazi i u takozvanom nebranjenom području, odnosno u delovima katastarskih opština Bački Monoštor, Bezdan, Kolut, Rastina, Riđica, Stanišić i Aleksa Šantić, u kojima protivgradni raketaši ne smeju da dejstvuju.

Izvor: Dnevnik

Top