Somborske vesti

Sombor: Đubrivo i gorivo od - smeća

GRAD Sombor dobio je od Ministarstva zaštite životne sredine 40.560.000 dinara za sufinansiranje projekta izgradnje sistema upravljanja otpadom. Prema rečima Miroslava Kovačića, člana Gradskog veća za komunalnu delatnost i investicije Sombora, realizacija projekta će početi u septembru raspisivanjem javne nabavke za projektno-tehničku dokumentaciju.

- Područje koje će pokrivati Centar za upravljanje otpadom na regionalnoj deponiji Rančevo, na periferiji grada, su grad Sombor, opštine Apatin, Odžaci i Kula, te opština Bač, i to sa količinom generisanog komunalnog otpada od oko 60.000 tona godišnje.

On dodaje da je krajnji cilj tretmana komunalnog otpada u ovom centru za preradu iskorišćavanje upotrebljivih komponenata i na kraju bezbedno i trajno odlaganje preostalog dela otpada na deponiju.

- Sav mešoviti komunalni otpad će se prvo mehanički razvrstati, zatim će se izdvojiti sekundarne sirovine, a nakon toga će se obavljati biološki tretman preostalog otpada - kaže naš sagovornik i dodaje da će se deo prodavati kao sekundarna sirovina, nešto će se upotrebljavati kao materijal za rekultivaciju, dok će se deo otpada koristiti kao alternativno gorivo.

Kako kažu u JKP "Čistoća", na gradsku deponiju nedeljno se odlažu 502 tone, odnosno, prosečno godišnje 26.140 tona komunalnog otpada. U ovu količinu nije uračunato smeće koje se sakupi tokom "meseca čistoće", od sanacije divljih deponija, kao i bezopasan idustrijski otpad i drugi koji se periodično generiše na teritoriji grada.

BEZ UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

- POSTROJENjE za preradu otpada u Regionalnom centru radiće na takav način da će sav otpad koji se obradi imati najmanji mogući uticaj na životnu sredinu - pojašnjava Kovačić.

Izvor: novosti.rs

Još vesti iz kategorije...

Top