Somborske vesti

Pružanje besplatne pravne pomoći

Obaveštavaju se građani na teritoriji Grada Sombora da Gradska uprava grada Sombora pruža besplatnu pravnu pomoć, u skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći („Sl.gl.RS“ br. 87/2018).

Zahtev za odobravanje besplatne pravne pomoći se podnosi na obrascu koji je objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji grada Sombora www.sombor.rs u odeljku: Usluge/obrasci i formulari/Odeljenje za opštu upravu. Zahtev se podnosi putem pošte, neposredno se predaje na šalteru 11. ili 12. Uslužnog centra Gradske uprave grada Sombora, ili se podnosi usmeno na zapisnik pred službenikom Gradske uprave grada Sombora.

O zahtevu za odobravanje besplatne pravne pomoći odlučuje službenik u Gradskoj upravi grada Sombora koji ima dozvolu za to.

Ako je zahtev osnovan, organ uprave rešenjem odobrava besplatnu pravnu pomoć.

Građani koji nemaju pravo na besplatnu pravnu pomoć u skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći, imaće pravo na pravnu pomoć u skladu sa Odlukom o pružanju usluga pravne pomoći u gradu Somboru.

Više informacija o pružanju pravne pomoći građani mogu naći na:

https://www.sombor.rs/gradska-uprava/pravna-pomoc/

Još vesti iz kategorije...

Top