Somborske vesti

Odabrane banke za kratkoročno kresitiranje privrednih subjekata

Privredni subjekati („mikro“ i „mala“ preduzeća) i preduzetnici sa sedištem na teritoriji Grada Sombora koji su zainteresovani za kratkoročno kreditiranje gde kamatnu stopu kamate na kredite finansira Grad Sombor mogu da se obrate u banke: „BANCA INTESA“ a.d. Beograd Ekspozitura Sombor na adresi Venac Stepe Stepanovića broj 32, ili u „Komercijalnu“ banku a.d. Beograd Ekspozitura Sombor na adresi Kralja Petra I broj 7.

Krediti su namenjeni „mikro“ i „malim“ pravnim licima sa sedištem na teritoriji Grada Sombora, prvenstveno onima koji se bave proizvodnjom, prerađivačkom delatnošću, trgovinom i ugostiteljstvom.

Grad Sombor će sufinansirati ceo inos kamate na godišnjem nivou, za šta su obezbeđena sredstva u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara. Privredni subjekt i preduzetnik ima pravo na jedan kredit koji ne može biti veći od 500.000,00 dinara.

Još vesti iz kategorije...

Top