Somborske vesti

Novčanu naknadu za negu i pomoć prima preko 600 Somboraca

Osiguranik i korisnik penzije kome je zbog prirode i težine povrede ili bolesti neophodna pomoć i nega za obavljanje radnji radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba - nepokretni, slepi i oni koji bez tuđe pomoći ne mogu da se hrane, oblače, niti kreću po kući, kao i oni koji su na dijalizi ostvaruju pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica. U Srbiji trenutno ovakvu vrstu pomoći ostvaruje 78.000 lica, a u Somboru prema poslednjoj evidenciji naknadu za pomoć i negu drugog lica prima više od 600 građana.
Nepokretna već 22 godine, sa oduzetom levom rukom i otežanim govorom kao posledicom šloga, Ljubica Vučenović iz Sombora je korisnica naknade za negu i pomoć drugog lica.

"Moraju me uvek uzeti za ruku, već nekako, i vući jer sa štapom ne mogu drugačije", ispričala je ona.

uplata plate placanje isplata penzije uplacivanje kredit krediti stipendije stipendija dinari pare subvencije dinar novac jpg
Ilustracija RTV

Sva lica koja nisu u mogućnosti da se staraju o sebi bez pomoći drugog lica svrstana su u tri kategorije i imaju pravo na naknadu za pomoć i negu drugog lica.

"To su deca do 18 godina, odnosno roditelji u ime maloletne dece, zatim staratelji za svoje štićenike odnosno lica pod starateljstvom i odrasle osobe do 65 godina starosti. Ono što je bitno da se kaže jeste da komisiju čine lekari pri PIO fondu u Somboru, tu se nalazi ta komisija. Centar za socijalni rad je samo organ koji upućuje zahteve ka toj komisiji", objasnio je Mihajlo Škorić, direktor Centra za socijalni rad u Somboru.

Koji su sve uslovi za sticanje i ostvarenje prava novčane naknade za pomoć i negu drugog lica, na koji vremenski period se ostvaruje odnosno kada ovo pravo prestaje pitali smo u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, filijala u Somboru, ali odgovor, ni nakon 10 dana nismo dobili.

Među korisnicima naknade za negu i pomoć drugog lica često su i korisnici socijalne pomoći, lica na dijalizi i penzioneri sa minimalnim penzijama.

"Bubrega nemam, operisana sam od raka dojke, devet godina idem na dijalizu. Borim se za život, vidite kako mi je, ne mogu ništa! A šta možemo!? Dok kupimo drva, poplaćamo koješta, moramo i jesti nešto... ne znači puno, al' šta da radim, dosta koliko daju", kaže Julijana Đukić koja je, uz naknadu za negu i pomoć drugog lica, korisnica i socijalne pomoći.

"Šest godina sam na dijalizi odnosno hemodijalizi bubrega i dobijam naknadu. Taj novac nama puno pomogne u odnosu na penziju koju imam minimalnu. Pomaže da kupim hranu jer mi moramo jesti malo jaču hranu bez puno voća i povrća, s tim što moramo nadoknaditi sa drugom hranom koju smemo da jedemo a to je sve skuplje, lekove možemo da kupimo, vitamine...", ispričala je Nevenka Dereta iz Sombora.

Na teritoriji grada Sombora za mesec avgust, naknadu za negu i pomoć drugog lica primilo je 645 lica, a iz Centra za socijalni rad kažu da desetak osoba na mesečnom nivou podnose zahtev Centru koji dokumentaciju upućuje komisiji PIO fonda.

Izvor: RTV

Još vesti iz kategorije...

Top