Somborske vesti

Ako imate stan - možete ga prodati državi. Država otkupljuje stanove za potrebe izbeglica

Komisija za izbor stanova koji se pribavljaju u javnu svojinu Republike Srbije za dodelu izabranim korisnicima u okviru Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji, dana 9. aprila 2019. godine objavila je javni poziv koji traje do 30. avgusta 2019. godine.

Predmet javnog poziva je pribavljanje do 25 stanova u javnu svojinu Republike Srbije, za potrebe Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, namenjenih rešavanju stambenih potreba izbeglica na teritoriji grada Sombora.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koja su upisana u katastar nepokretnosti, kao nosioci prava svojine na stanu-nepokretnosti koji je predmet ponude.

Tehničke kriterijume, kao i kriterijume za izbor najpovoljnijih ponuda pogledajte ovde.

Top