Kompanija Sinagoga u Somboru gradi trgovinski objekat od 300 m2Sinagoga u Somboru gradi trgovinski objekat od 300 m2 Foto: Ilustracija

Gradska uprava Sombor potvrdila je urbanistički projekat, koji je za naručioca, kompaniju Sinagoga, izradilo JKP Prostor. Urbanističkim projektom predviđena je izgradnja poslovnog objekta – trgovina mešovite robe sa otvorenim parking prostorom i uređenim zelenilom.

Objekat se nalazi u zoni porodičnog stanovanja, u kojoj je trgovina poslovna delatnost koja se može dozvoliti.

Bruto površina je 351,29 m2, a neto je 299,90 m2. Objekat ima dve funkcionalne celine: prodaja, odnosno trgovina (primarna funkcija objekata) i skladištenje robe (prateća funkcija). Celina skladištenja robe dalje se razvija na manje funkcionalne jedinice (skladištenje, zajedničke/pomoćne i tehničke prostorije).

Ulaz u prodajni prostor predviđen je sa južne strane, sa uličnog trotoara u ulici Radoja Domanovića, dok se u skladišne, zajedničke prostorije pristupa sa zapadne strane iz dvorišta i sa istočne strane sa trotoara u ulici Braće
Miladinov.

Objekat je projektovan kao objekat u prekinutom nizu i ima nepravilan oblik u osnovi, koja prati liniju regulacije ulica Radoja Domanovića i Braće Miladinov. Bruto površina u osnovi prizemlja je 297,80 m2. Objekat je na regulaciji sa ulicom Braće Miladinov u dužini od 15,06 m, dok je na regulaciji sa ulicom Radoja Domanovića dužine 9,80 m.

Krov je plitkog nagiba sakriven iza ravne atike koja je prepuštena sa svih strana. Kompletna atmosferska voda sa krova odvodi se na zelenu površinu ili upojni bunar na sopstvenoj parceli.

Konstrukcija je projektovana kao skeletni sistem sačinjen od temeljnih stopa, stubova, greda, monolitnog armiranobetonsko stepeništa i lake polumontažne međuspratne konstrukcije ("Fert" tavabnice). Ploča prizemlja je AB ploča debljine 15 cm.

Na slobodnom delu parcele predviđena je izgradnja parking prostora na kome je predviđeno parkiranje vozila za sopstvene potrebe, na ukupno 3 parking mesta (dva i jedno namenjeno osobama sa invaliditetom).

Sve slobodne površine koje nisu zauzete objektom, saobraćajnicama i parkinzima, planirane su kao zelene površine. Prostor zelenih površina oplemeniće se raznim vrstama sadnica i cvetnih površina.

Izvor: eKapija

WEB preporuke

učitavanje...
Top
Ovaj sajt koristi cookies kako bi poboljšao vaše iskustvo. More details…